Sportakkoord

Iedereen in de gemeente Oisterwijk moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of willen een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in het lokale sportakkoord Oisterwijk.

Welkom op de supporterspagina van het Sportakkoord Oisterwijk.

Op deze pagina vind je alles over het lokale sportakkoord en lees je hoe je kunt aanhaken bij het lokale sportakkoord en een aanvraag tot het uitvoeringsbudget kunt doen. Doe jij ook mee?

Sportakkoord Oisterwijk

Het Lokale Sportakkoord Oisterwijk is opgebouwd aan de hand van drie thema’s. Ieder thema bevat ambities en één of meerdere concrete actiepunten. In het sportakkoord staan de acties beschreven op deze drie thema’s:

  • Natuurlijk Gezond Opgroeien
  • Natuurlijk Gezond Meedoen
  • Natuurlijk Gezond Verenigen

Het Kernteam

Om een succes te maken van de uitvoering van het sportakkoord is een kernteam samengesteld. Het kernteam is een groep van betrokken supporters van het sportakkoord vanuit diverse organisaties en sectoren, waaronder verenigingen, commercieel sportaanbod, zorg en welzijn, onderwijs en de gemeente. Het kernteam draagt zorg voor de uitvoering van de speer- en actiepunten uit het sportakkoord aan en stelt jaarlijks prioriteiten. Daarnaast beheert het kernteam het uitvoeringsbudget.

Aan de slag!

Vanuit het Lokale Sportakkoord Oisterwijk is er eenmalig tot en met 2022 €20.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het uitvoeren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het Sportakkoord Oisterwijk. Om aanspraak te maken op een financiële bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend. Neem hiervoor contact op met de coördinator van het lokale sportakkoord Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Goedgekeurde initiatieven vanuit het sportakkoordbudget:

* Medifit weer vitaal gaat in samenwerking met Atletiekvereniging Taxandria en een beweegcoach van Natuurlijk Gezond Oisterwijk 2 keer per jaar een 20 weekse Oisterwijkse wandelchallenge organiseren voor mensen met fysieke ongemakken en/of een achterstand hebben op het sociale leven door bijvoorbeeld eenzaamheid of niet Nederlandse afkomst.

* De Petanque Club Oisterwijk gaat een boules-dag organiseren met verschillende wijkverenigingen in Oisterwijk, in de hoop hiermee de senioren meer in beweging te gaan krijgen.

* Een samenwerking tussen Peakz Padel en 2College Durendael, waarbij de leerlingen van 2College tijdens gymlessen kunnen gaan padellen en aan het einde van een periode een toernooi zullen organiseren. Dit kan zijn klas tegen klas, maar bijv. ook ouders tegen kinderen. Dit is nog vrij in te vullen door de leerlingen van 2College waarbij Peakz ze zal begeleiden.

Waar zijn het kernteam en de projectgroepen mee bezig?

Natuurlijk Gezond Opgroeien (richt zich op de jeugd t/m 12 jaar)
1. Financiële regelingen voor jeugd en volwassenen in kaart brengen en onder de aandacht brengen (Stichting leergeld, meedoen regeling, declaratiefonds)
2. Organiseren van een gezamenlijke sportdag (Sport4Kids) voor leerlingen van de basisscholen in Oisterwijk, Haaren en Moergestel. Dit in combinatie met sportaanbieders en sportverenigingen

Natuurlijk Gezond Verenigen (richt zich op de sportverenigingen en sportaanbieders)
1. Sportaanbod inzichtelijk en toegankelijk maken voor iedereen.
2. Sport-oriëntatiepas aanbieden voor iedereen zodat iedereen kennis kan maken met verschillende sportaanbieders en -verenigingen.

Natuurlijk Gezond Meedoen (richt zich voornamelijk op senioren en mensen met een beperking)
1. Stimuleren, adviseren en ondersteunen van lokale initiatieven en evenementen m.b.t. uitbreiding van sport- en beweegaanbod voor senioren (zoals fitheidstesten tijdens vitaliteitsdagen / mede organiseren van de nationale sportweek voor 50+).
2. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking en senioren wordt gestimuleerd bij sportaanbieders en sportverenigingen. De Rugbyvereniging Oysters zijn hier een mooi voorbeeld van: die per oktober jl. gestart zijn met walking rugby.