Verenigingsondersteuning in Oisterwijk

Wij geloven in de kracht van verenigen. Natuurlijk Gezond Oisterwijk ondersteunt sportverenigingen bij diverse hulpvragen en bij het verbinden en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen (sport)verenigingen in de gemeente Oisterwijk. Op naar een vitale toekomst.

Alle verenigingen in de gemeente Oisterwijk zorgen voor ontmoeting, energie en plezier. Inwoners van jong tot oud ontmoeten elkaar bij de verenigingen die de gemeente Oisterwijk rijk is. Daar zijn we trots op. Maar we zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. De verenigingen kennen veel uitdagingen, maar het biedt ook kansen. Verenigingsondersteuning helpt verenigingen op weg om ze klaar te maken voor de toekomst. Het team van Natuurlijk Gezond Oisterwijk staat voor je klaar.

Wat we doen


Binnen het team van Natuurlijk Gezond Oisterwijk gaan ervaren beweegcoaches, project- en beleidsmedewerkers aan de slag met alle thema's waar verenigingen mee te maken hebben. De coördinator Sport & Preventie zich in om de ambities en actiepunten uit het lokale sportakkoord Oisterwijk te realiseren in samenwerking met het lokaal Kernteam sportakkoord. Zo zetten we samen met de ruim dertig ambassadeurs van het sportakkoord, sport en bewegen op de kaart.

Samen staan we voor je klaar en zijn we:

  • Een aanspreekpunt voor (individuele) hulp- en ondersteuningsvragen van verenigingen

  • Verbinder bij opbouwen van het netwerk van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties

  • Aanjager van verenigingscafés over samenwerking, communicatie, vrijwilligers en duurzaamheid

  • Schakel op het gebied van deskundigheid van vrijwilligers en kader door scholing en cursussen

  • Meedenker bij het ontwikkelen van aanbod voor jeugd, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking


Ook kunnen verenigingen gebruik maken van services vanuit het NOC-NSF, of de eigen bond. Wil je de club toegankelijker maken, meer sponsors werven of het clubhuis verduurzamen? Wist je dat je met Rabo ClubSupport ondersteuning op maat kunt krijgen.

Blijf op de hoogte!


Meer weten over verenigingsondersteuning in Oisterwijk? Of heb je goede ideeën om jouw sportvereniging klaar te maken voor de toekomst? Neem contact op met info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.