Ontmoeting in Beweging

al jaren een succesformule in de gemeente Oisterwijk. Dit programma brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Gezamenlijk, gezond en gezellig!

Het betreft een laagdrempelig en aantrekkelijk beweegprogramma met ‘veilig en verantwoord’ sportaanbod bestaande uit: ‘walking sports’, zwemmen, yoga, wandelen en bootcamp. Onder professionele begeleiding van beweegcoaches en in samenwerking met verenigingen. Ook is er voldoende ruimte voor ontmoeting en gezelligheid ‘De derde helft’, onder begeleiding van betrokken vrijwilligers en ervaren sociaal verbinders.

Ontmoeting in beweging is een totaalconcept met vervoer vanaf een centrale opstapplek, samen sporten en ontmoeten. Het doel is doorbreken van het sociale isolement, tegengaan van eenzaamheid en het versterken van het zelfvertrouwen.

Doelstellingen:

 • Bijdragen aan positieve gezondheid (geestelijk en fysiek);

 • Bijdragen aan een inclusief sport- en beweegaanbod in de gemeente;

 • Mogelijkheden creëren voor inwoners om een leven lang mee kunnen doen aan (recreatieve) activiteiten, ongeacht leeftijd of beperkingen;

 • (sport-)verenigingen stimuleren om aanbod en aandacht ook te richten op de doelgroep 55+-ers.


Uitgangspunten:

 • Aansluiten bij het verenigingsleven in Oisterwijk, Moergestel en Haaren en Heukelom;

 • Aansluiten bij (bewoners)initiatieven zowel wijkgericht als gemeente breed, voor werving van zowel deelnemers als vrijwilligers. Waar mogelijk kan dit leiden tot lokaal wijkgericht aanbod of andere maatwerk hulp;

 • Programma inrichten op brede doelgroep (kwetsbare) senioren;

 • Programma omvat zowel diverse beweegactiviteiten als mogelijkheden voor gezelligheid, sportdeelname is geen voorwaarde om hier bij aan te sluiten;

 • Gebruik maken van vrijwilligerspotentieel van bestaande verenigingen ter ondersteuning van het beweegprogramma én De Derde Helft;

 • Verduurzamen d.m.v. structurele inbedding in de sociale basis en aansluiting bij Natuurlijk Gezond Oisterwijk;

 • Aansluiten bij zowel het Lokaal Sportakkoord als de Coalitie tegen Eenzaamheid;

 • Faciliteren van vervoer (individueel en/of groepsvervoer)


De project coördinatie is in handen van een samenwerkingsgroep bestaande uit een projectleider vanuit Sport- en zorgatelier WYzorg bijgestaan door twee ervaren sociaal verbinders vanuit Mentorhulp Oisterwijk en Contour de Twern en de buurtsportcoach van Natuurlijk Gezond Oisterwijk. Het project wordt uitgevoerd onder de overkoepelende Stichting Ontmoeting in Beweging.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van Ontmoeting in Beweging

Dit project is een samenwerkingsverband van meerdere partijen, elk met hun eigen expertise, mogelijkheden en faciliteiten. Belangrijke partners zijn: Stichting Sociaal Huis Oisterwijk, Stichting Ons Oisterwijk, Mentorhulp Oisterwijk, Optisport den Donk, Sport- en Zorgatelier WYzorg, Contour de Twern en Natuurlijk Gezond Oisterwijk.