Cultuur ontdekken

We laten kinderen op en rond de basisschool kennismaken met muziek en cultuur. Samen ontdekken en ontwikkelen we talenten bij de kinderen.

In Oisterwijk zijn verschillende muziekverenigingen en muziekaanbieders actief, daar werken we nauw mee samen om kinderen te laten kennismaken met muziek. We helpen de scholen met de ontwikkeling van goed muziekonderwijs, ondersteunen bij het toeleiden van kinderen naar de muziekverenigingen en deelname aan buitenschools muziekonderwijs.

In 2017 is een samenwerking gestart tussen de basisscholen en het EKWC (Europees Keramisch Werkcentrum) in Oisterwijk. Er is daarvoor educatief materiaal ontwikkeld, dat scholen in de groepen inzetten en combineren met een bezoek aan en workshop in het EKWC.

Daarnaast hebben we voor het schooljaar 2019-2020 en ook nu weer voor het schooljaar 2020-2021, in samenwerking met Tiliander, een aanbod samengesteld van professionele schoolvoorstellingen. Alle basisscholen maken gebruik van dit aanbod, waardoor alle groepen dit schooljaar een professionele voorstelling in Tiliander bezoeken: