Supportersbijeenkomst lokaal sportakkoord een succes!

Afgelopen maandagavond vond de supportersbijeenkomst lokaal sportakkoord Oisterwijk plaats bij voetbalvereniging Trinitas. Het kernteam, dat de supportersbijeenkomst georganiseerd had, is erg tevreden over het verloop van de avond. Er was een erg goede opkomst, er heerste een prettige sfeer, er was veel interactie en betrokkenheid door de verenigingen en partijen en er zijn mooie verbindingen en samenwerkingen ontstaan.

De bijeenkomst werd geopend door wethouder Dion Dankers en daarna volgde een presentatie “Vernieuwen is winnen” waarbij verenigingen en partners geïnspireerd werden om uitdagingen om te zetten in kansen en mogelijkheden. Daarna werden de aanwezigen aan het bewegen gezet door de coaches van Natuurlijk Gezond Oisterwijk, vervolgens werd er een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. het lokaal sportakkoord en werd er een oproep gedaan om budgetaanvragen in te dienen. Vervolgens kwamen er 2 sportaanbieders en 2 verenigingen vertellen over hun reeds ingediende en goedgekeurde initiatieven:
Basketbalvereniging Biks shots gaat in samenwerking met de basisscholen een antipestprogramma uitrollen: Be A STAR. De Petanque Club Oisterwijk wil graag samen met wijkverenigingen/buurten en straten een boulesdag organiseren om eenzaamheid tegen te gaan en ouderen in beweging te krijgen. Monkey Moves (multisport voor kinderen van 1,5 tot 9 jaar) heeft sport- en spelmaterialen aangeschaft om bewegen mogelijk te maken bij meerdere kinderopvangcentra en BSO’s. Peakz padel heeft de samenwerking gezocht met 2College Durendael en zij bieden nu padelclinics aan voor de middelbare schooljeugd.
Tenslotte heeft voorzitter Roel Bakker van Taxandria atletiek het idee gepresenteerd van een sportorientatiepas waarbij men met één pas meerdere sporten/verenigingen kan uitproberen zonder direct aan een lidmaatschap vast te zitten. Hier werd door vele verenigingen en aanbieders positief op gereageerd waardoor het een vervolg zal gaan krijgen.

Wil je meer informatie over het lokale sportakkoord, bekijk dan: www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/sportakkoord.