Startbijeenkomst Sportakkoord geslaagd!

Dinsdag 14 januari was de startbijeenkomsten voor het Sportakkoord.  Irma van de Wildenberg van bureau ‘Negen’ leidde de bijeenkomsten om 15.30 en 19.30 uur. Tijdens de bijeenkomsten werd er uitgebreid toelichting gegeven over de speerpunten van het Nationale Sportakkoord en kregen de aanwezigen in twee groepen de mogelijkheid om samen een vertaalslag te maken naar regionaal niveau: wat is belangrijk voor ons!

Wat staat er in het Nationale Sportakkoord en zijn de uitgangspunten voor het lokale akkoord?

  • inclusief sporten en bewegen: iedere inwoner een leven lang plezier in sporten en bewegen
  • duurzame sportinfrastructuur: overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de de voorzieningen op orde zijn
  • vitale aanbieders: aanbieders toekomstbestendig maken
  • positieve sportcultuur: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos
  • van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en motorische vaardigheden nemen toe
  • topsport inspireert: heeft een verbindende en stimulerende waarde

De bijeenkomsten zijn bedoeld om (sport)verenigingen, partners uit de zorg en welzijn en alle relevante partners samen na te laten denken en met elkaar in gesprek te laten gaan zodat er in maart 2020 een regionaal,  door alle partijen ondersteund en ondertekend, akkoord ligt.

Wilt u meer info, heeft u interesse om mee te denken? www.sportakkoordoisterwijk.nl