Ambitieuze Stappen voor Veiliger Sportklimaat

De werkgroep ‘Veilige Sportomgeving Oisterwijk’ lanceert een noodzakelijke campagne met de ambitie om onsportief gedrag, intimidatie en geweld in de sport definitief uit te bannen. Ondanks uitdagingen die er nog zijn, blijft deze missie topprioriteit voor de groep, die toegewijd is aan het creëren van een veilige en respectvolle sportomgeving voor iedereen.

Het fundament van hun aanpak ligt in het Sportakkoord 2.0, waarin de werkgroep het project ‘Veilige Sportomgeving Oisterwijk’ initieerde in de gemeente Oisterwijk. Het doel? Om tegen 2026 het merendeel van alle sportaanbieders te laten voldoen aan de basiseisen sociale veiligheid. Deze eisen omvatten onder andere het verplicht stellen van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers, het opstellen van een gedragscode, de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon en uitgebreide trainingen voor trainers en coaches.

Hoewel deze maatregelen nog niet volledig zijn geïmplementeerd in de eerste fase van het Sportakkoord, staat de werkgroep klaar om sportaanbieders en -verenigingen te ondersteunen bij het realiseren van deze basiseisen. Met behulp van een speciale ‘toolkit’, ontwikkeld in samenwerking met de lokale verenigingen MHC HOCO, V.V. Trinitas en Taxandria Atletiek, biedt de werkgroep praktische begeleiding. Hiermee kunnen clubs die met jeugd en kwetsbare doelgroepen werken, een veilige haven creëren voor hun leden. Dit bestand met ‘tips en handvatten’ is inmiddels terug te vinden op de website van natuurlijkgezondoisterwijk.nl onder sociaal veilig sporten.

De werkgroep heeft ambitieuze plannen om hun aanpak te promoten en bewustwording te creëren voor een veilige sportomgeving. Dit omvat promotie via lokale kanalen, evenals nieuwsbrieven, sociale media en verenigingswebsites. Bovendien organiseert de groep een verenigingsavond om informatie te delen en een dialoog tussen verenigingen te faciliteren. Een campagne zal worden gelanceerd bij verenigingen om de bewustwording te vergroten, en er wordt zelfs gedacht aan een theatervoorstelling waar leden, trainers, coaches, ouders en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deze boodschap te verspreiden.

Wij roepen alle sportaanbieders, verenigingen en welzijnsorganisaties op om samen met ons het verschil te maken. Voor meer informatie, om deel te nemen of bij te dragen aan deze belangrijke missie, kunt u contact opnemen met coördinator Sport & Preventie Jelle van den Elzen via telefoonnummer 06-42059520 of e-mail jelle@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Laten we samen bouwen aan een sportgemeenschap die veilig, positief en inclusief is voor iedereen!

 

shutterstock handen op elkaar om te samenwerken