Unieke samenwerking bij bridgeclubs

Vorig jaar hebben verschillende bridgeclubs en vriendengroepen die elkaar regelmatig ontmoeten aan de bridgetafel, naar aanleiding van de landelijke campagne ‘één tegen eenzaamheid’, de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe men gezamenlijk iets kan betekenen in dit thema.

De bridgeclubs, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling hebben ook bridgeclubs in de kern Haaren benaderd en werken nu samen onder de naam Bridgepromotie Oisterwijk Haaren en Moergestel.

Het doel is om het bridgen te bevorderen en om elkaar als clubs zo breed mogelijk te ondersteunen waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringen en kennis. Ook opleidingen, spelmaterialen en wedstrijdleiders kunnen worden gedeeld.

Er wordt publiciteit gegeven aan de gezamenlijke doelstellingen en samenwerking gezocht en afspraken gemaakt met andere ondersteunende partijen zoals Contour de Twern, Verenigde Senioren Oisterwijk, Wyzorg en Natuurlijk Gezond Oisterwijk.

Nieuwe initiatieven, juist in deze coronatijd, worden ontwikkeld: digitaal via Step bridgen. Zo kunnen de leden, weliswaar via de pc, laptop of tablet met elkaar bridgen.

Sport-treft-Sport

Natuurlijk Gezond Oisterwijk is blij met zulke initiatieven. Dat is precies wat we op 12 september tijdens de ‘Sport treft Sport’ dag bij Petanqueclub Oisterwijk (gastheer) onder de aandacht willen brengen. Op deze dag wordt het nieuwe sportseizoen geopend en bespreken we het Sportakkoord. Dat wat de bridgeclubs doen, is een mooi voorbeeld voor andere sportverenigingen.

Wilt u ook nog aanmelden voor de ‘Sport treft Sport’ dag en andere verenigingen leren kennen en meedoen met petanque? Dat kan! Kijk op de pagina Sport Treft Sport. Meepraten, meedenken en die dag ook vooral meedoen!