Bewegen in de buurt een goed idee

Dat sporten en bewegen gezond is, wisten we al. Maar  ook onderzoek wijst dit uit. Bewegen in groepen in de buurt goed is voor het evenwicht en de mobiliteit. 52 senioren met een milde cognitieve stoornis werden 24 weken in de gaten gehouden. En dit zijn de resultaten.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek van Lonneke van Berkel (bewegingswetenschapper) en Hans Drenth (fysiotherapeut) werden 24 weken lang twee groepen van 26 senioren met een milde cognitieve stoornis gevolgd. De eerste groep oefenden twee keer per week een uur in wijkcentra, parken en straten in hun eigen buurt. Ze gingen aan de slag met krachtoefeningen en wandelden om hun conditie te verbeteren. Doordat ze in groepjes in hun eigen buurt in beweging komen, verlaagt dat de drempel en stimuleert het de voorheen inactieve ouderen om te blijven komen.

Fysieke en mentale voordelen

En met effect! Ten opzichte van de inactieve ouderen stonden de actieve ouderen steviger op hun benen en waren ze mobieler. Uit verschillende testen kwam naar voren dat ze een betere cognitieve informatieverwerking hadden en daardoor hun positie, coördinatie, spierkracht en evenwicht verbeterden. Na 24 weken bleken de actieve senioren minder achteruitgang te hebben geboekt dan de inactieve leeftijdsgenoten. Naast deze fysieke verbetering, bleek dat sporten ook op mentaal vlak invloed heeft. De inactieve senioren bleken meer depressieve symptomen te hebben. Er werd met dit onderzoek dus vastgesteld dat sporten ook bijdraagt aan hun mentale gesteldheid.

“Een mooi onderzoek”, bevestigd beweegcoach Jelle. “Het laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om mensen in beweging te krijgen. En om mensen via beweging bij elkaar te brengen. Ik ben blij dat ik hierin kan bijdragen.” Wil je ook meer bewegen, maar weet je niet zo goed hoe? Neem dan contact op met ons team.

Natuurlijk Gezond Oisterwijk - Beweegoefeningen voor thuis